6 ข้อแนะนำคนที่ต้องการฉีดฟิลเลอร์ ฉีดฟิลเลอร์หลายครั้งอันตรายไหม ?

6 ข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคหากต้องการฉีดฟิลเลอร์

6 ข้อคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคหากต้องการฉีดฟิลเลอร์ดีไหม และเลือกฉีดฟิลเลอร์ที่ไหนดี

1.หาสถานที่มีใบประกอบการก่อนเข้ารับการฉีดฟิลเลอร์ควรให้เวลาตัวเองในการเลือกหาคลินิกเวชกรรมเสริมความงามที่ได้มาตรฐาน

  • ต้องมีป้ายชื่อสถานพยาบาลและเลขที่อนุญาตจำนวน 11 หลัก ติดไว้ที่หน้าคลินิกอย่างชัดเจน

  • แสดงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะให้เห็นอย่างชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ ในปัจจุบันสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบคลินิกผ่านทางออนไลน์ได้

  • เลือกคลินิกที่มีแพทย์ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำคลินิก

  • คลินิกต้องแสดงอัตราค่ารักษาพยาบาล และสามารถสอบถามอัตราค่ารักษาได้

  • คลินิกต้องมีการแสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมประจำปีของปีปัจจุบัน

นอกจากดูเรื่องใบอนุญาตแล้ว ควรเลือกดูคลินิกที่สะอาด ปลอดภัย ภายในคลินิกมีการกำจัดขยะติดเชื้ออย่างถูกต้อง ใช้ฟิลเลอร์แท้ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ไม่เสื่อมสภาพ และมีอุปกรณ์ฉุกเฉินในกรณีที่เกิดปัญหา เช่น เกิดการแพ้ยา หรือแพ้ฟิลเลอร์ เป็นต้น

2.แพทย์ต้องเชี่ยวชาญและตรวจสอบได้

แพทย์ที่ทำการฉีดฟิลเลอร์หรือทำหัตถการต่าง ๆ เกี่ยวกับใบหน้าต้องสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากฐานข้อมูลแพทยสภา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ อีกทั้งแพทย์ที่รักษาควรจบเฉพาะทางด้านความงามหรือผิวหนังเท่านั้น เพราะต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องกายวิภาคศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง มีการใช้เทคนิคการฉีดที่ถูกต้อง เพื่อฉีดแก้ปัญหาบริเวณใบหน้าได้อย่างตรงจุด และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เช่น เนื้อตาย ฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือด หรืออาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ 

นอกจากนี้แพทย์ควรเชี่ยวชาญในด้านการปรับรูปหน้า และการชะลอวัย เพื่อสามารถประเมินรูปหน้าของคนไข้ได้อย่างเหมาะสมว่า บริเวณไหนควรปรับแก้ หรือบริเวณไหนควรใช้ฟิลเลอร์รุ่นไหน ยี่ห้อไหน และต้องใช้ฟิลเลอร์กี่ CC เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นธรรมชาติ ไม่เป็นก้อน

3.ตรวจสอบฟิลเลอร์แท้ก่อนการฉีด

ก่อนการเข้ารับการฉีดฟิลเลอร์ทุกครั้งควรตรวจสอบฟิลเลอร์ให้แน่ใจก่อนว่าเป็นฟิลเลอร์แท้ และเป็นฟิลเลอร์ยี่ห้อที่ผ่านการรับรองจากอย.ไทยเท่านั้น โดยตัวอย่างวิธีการสังเกตฟิลเลอร์แท้เบื้องต้นมีดังนี้ 

  • ต้องมีเลขทะเบียนอย. และมีเอกสารกำกับภาษาไทยอยู่ภายในกล่อง

  • เลข Lot ที่กล่อง เลข Lot ที่หลอด เลข Lot ที่สติกเกอร์ ต้องตรงกัน

  • บอกวันหมดอายุอย่างชัดเจน

  • ฟิลเลอร์บางยี่ห้อสามารถสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบฟิลเลอร์แท้ได้ เช่น ฟิลเลอร์ Restylane สามารถตรวจสอบฟิลเลอร์แท้ได้ด้วยแอปพลิเคชัน Eztraker

  • สามารถโทรสอบถามเลข Lot ได้ที่บริษัทนำเข้าของแต่ละยี่ห้อฟิลเลอร์ เช่น ฟิลเลอร์ Juvederm สามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทแอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) ฟิลเลอร์ Restylane สามารถสอบถามได้ที่บริษัทกัลเดอร์มา (ประเทศไทย) เป็นต้น

4.ห้ามซื้อฟิลเลอร์มาฉีดด้วยตัวเอง

การซื้อฟิลเลอร์มาฉีดด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจขาดความเชี่ยวชาญ ความรู้ และเทคนิคในการฉีดฟิลเลอร์ ส่งผลให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ นอกจากนี้หากไปหาซื้อฟิลเลอร์มาจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายที่นำเข้าฟิลเลอร์อย่างถูกต้อง ฟิลเลอร์ที่ได้อาจมีคุณภาพไม่เทียบเท่ากับการนำเข้าจากบริษัทตัวแทน เพราะฟิลเลอร์ที่แอบนำเข้าเหล่านี้ไม่มีกระบวนการนำเข้าอย่างถูกวิธี รวมถึงอาจเจอฟิลเลอร์ปลอมได้

5.ดูรีวิวประกอบการตัดสินใจก่อนการเข้ารับการฉีดฟิลเลอร์

ที่คลินิกแต่ละแห่งควรดูรีวิวที่น่าเชื่อ ไม่ควรเลือกฉีดฟิลเลอร์ที่ราคาถูกมากจนเกินไป ไม่โฆษณาเกินจริง เนื่องจากบางคลินิกอาจใช้ภาพรีวิวที่ผ่านการรีทัชรูปมาแล้ว (Photo Retouch) และควรเลือกคลินิกที่ไม่ขายคอร์สมากจนเกินไป หรือควรเลือกคลินิกที่มีหมอเป็นผู้ประเมินอย่างตรงไปตรงมา แจ้งคนไข้ตามจริงว่าควรทำหรือไม่ควรทำ รวมถึงควรหารีวิวจากในแหล่งที่เป็นกลางควบคู่กันไปด้วย ไม่ควรดูแต่รีวิวที่ทางคลินิกเป็นผู้โพสต์แต่เพียงผู้เดียว 

6.มีการนัดติดตามผลหลังฉีดฟิลเลอร์

ผู้ที่จะฉีดฟิลเลอร์ควรเลือกคลินิกที่มีการนัดติดตามผล และให้คำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนฉีดฟิลเลอร์ และหลังฉีดฟิลเลอร์อย่างใกล้ชิด มีช่องทางติดต่อที่คนไข้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับแพทย์ที่เป็นผู้รับผิดชอบเคสตนเองได้โดยตรง เพื่อให้ผลการฉีดฟิลเลอร์ออกมาดีที่สุด และปลอดภัยที่สุด

ฉีดฟิลเลอร์หลายครั้ง อันตรายไหม ?

ฉีดฟิลเลอร์หลายครั้งไม่อันตราย หากฉีดฟิลเลอร์ด้วยสารที่สามารถย่อยสลายเองได้ อย่างสารเติมเต็มไฮยาลูรอน (Hyaluronic Acid : HA) ก็ปลอดภัย สามารถเติมใหม่ได้เรื่อย ๆ เพราะฟิลเลอร์สามารถอยู่ได้นานสูงสุดประมาณ 18-24 เดือน ไม่สามารถอยู่ได้ตลอด หากฟิลเลอร์สลายออกไปหมด โครงสร้างใบหน้าก็จะกลับมาคล้ายแบบเดิม ก็สามารถมาเติมใหม่ได้เรื่อย ๆ ไม่เป็นอันตราย

ฉีดฟิลเลอร์อันตรายเสี่ยงตาบอดจริงไหม ?

อันตรายจากการฉีดฟิลเลอร์ตาบอดโดยส่วนมากมักมาจากการฉีดฟิลเลอร์กับแพทย์ที่ไม่มีความชำนาญ ไม่มีประสบการณ์ หรือหมอกระเป๋า หากฉีดฟิลเลอร์ด้วยเทคนิคที่ไม่ถูกต้องอาจฉีดพลาดเข้าสู่เส้นเลือด เกิดการอุดตันเส้นเลือดในตา ส่งผลให้จอประสาทตาตาย ตาพร่ามัวและเสี่ยงตาบอดได้ บริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์เสี่ยงตาบอด และอันตรายมากที่สุด คือการฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้ม ฟิลเลอร์จมูก ( ยังไม่ผ่านอย.ไทย ) และฉีดฟิลเลอร์หน้าผาก

เนื่องจากบริเวณเหล่านี้มีเส้นเลือดที่สำคัญเชื่อมโยงไปยังลูกตานอกจากนี้การฉีดฟิลเลอร์จมูก ก็เสี่ยงตาบอดมากด้วยเช่นกัน เนื่องจากบริเวณผิวหนังของจมูกมีแขนงของเส้นเลือดแดง (Facial artery) อยู่ในชั้นไขมัน หากฉีดเข้าเส้นเลือดแดงนี้โดยตรงจะทำให้เกิดการอุดตันในบริเวณแขนงเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงดวงตา

ดังนั้นการฉีดฟิลเลอร์ควรเข้ารับการฉีดกับแพทย์ที่มีความรู้ในด้านโครงสร้างของใบหน้า และมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการฉีดฟิลเลอร์

 

ข้อควรรู้ก่อนฉีดฟิลเลอร์ขมับ !

ใต้ตาลึกเกิดจากอะไร ทำไมถึงต้องใช้ฟิลเลอร์ช่วย !

ใต้ตาลึกเกิดจากอะไร ทำไมถึงต้องใช้ฟิลเลอร์ช่วย !

ฟิลเลอร์ร่องแก้มคืออะไร ?

ใต้ตาหมองคล้ำ ขอบตาดำ แก้ไขได้! ด้วยการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตา

วิธีสังเกตฟิลเลอร์ปลอม และอันตรายจากฟิลเลอร์ปลอม

ฟิลเลอร์ใต้ตา อันตรายไหม ?

ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า คืนความอ่อนเยาว์โดยไม่ต้องศัลยกรรม

สลายฟิลเลอร์ ใช้เวลานานมั้ย? ต้องรอกี่วัน สามารถฉีดซ้ำได้หรือไม่?